Prihlásenie


Úvod E-shop REVITALIZANTY Atomic Metal Conditioner Highway

Atomic Metal Conditioner Highway

Cena: 19.90 €
Dostupnosť:
Dodávame v dobe:
Skladom
:

Popis

 

Atomic Metal Conditioner Highway je komplexne aditívum do motorového oleja.
Jeho účinok je založený na vytvorení ochrannej vrstvy na trených kovových častiach v miestach maximálneho opotrebovania a takisto zlepšuje aj mazacie vlastnosti oleja.
 
Produkt je zhotovený pre obnovenie, ochranu proti opotrebeniu, zvýšenie výkonu motora a na zlepšenie mazacích vlastností oleja. Tento patentovaný produkt bude predlžovať životnosť vášho vozidla a jeho činnosti, s naším produktom budú spoľahlivejšie a komfortnejšie.
 
Charakteristika
Atomic Metal Conditioner Highway 225ml obsahuje:
 
Revitalizant  (červeno-oranžové kapsule);
Mikroúrovňové kapsule sú zložené z mikrosfér a sú „transportnými kapsulami“ pre revitalizant;
2D kĺzaví agent (bezfarebný, priesvitná tekutina)
Kondicionér kovu (priesvitná tekutina do žlta)
Pomocné látky (farbiaca látka, označovač)
 
Zlúčenina je dvojzložková tekutina s kapsulami medzifázového revitalizantu.
 
Účinky:
Produkt má komplexný účinok na modifikáciu povrchovej vrstvy súčiastok a zlepšenia mazacích vlastností oleja.
Modifikácia povrchu je založená na fyzikálno-chemických procesoch a interakcii súčastí za prítomnosti revitalizantu priamo počas prevádzky motora. Revitalizant sa dostáva do trecej oblasti súčastí v transportných kapsuliach (mikrosférach).
Kapsula sa otvorí priamo na kontaktných bodoch trecích povrchov súčastí (vrcholy nerovností) pod záťažou. Tu sa revitalizant správa ako akcelerátor v procese vytvárania nového povrchu. Iniciuje proces uhlíkovej absorpcie povrchovou vrstvou, čoho výsledkom je vytvorenie kovových karbidov. Pomocou karbidov a kovových častíc, ktoré boli opotrebované z pracovných povrchov a sú obsiahnuté v lubrikante, je vytvorený nový ochranný metalokeramický povrch v oblasti prebytočnej energie. Vzniká vzhľadom na difúziu ochrannej vrstvy na kov, extra odolný gradujúci povrch po celej hĺbke.
 
Zlepšenie mazacích vlastností oleja je založená na simultálnej akcii:
2D kĺzavého agenta (zlepšenie antitrecej charakteristiky)
Kovový kondicionér ( zlepšenie antiopotrebovacích, antitrecích, a antiryhovacích charakteristík oleja)
 
Účinok 2D kĺzavého agenta je zjavná vo všetkých štandardných prevádzkových módoch motora a dosahuje minimálny trecí koeficient mazaných súčastí za podmienok hraníc a zloženia maziva (vzdialenosť medzi mazanými povrchmi je menšia alebo rovná počtu nerovností súčiastok). 2D kĺzaví agent s pomocou povrchovej aktivity polárnych väzieb vytvára adsorpčné vrstvy na povrchu súčastí, ktoré vlastnia super ľahkú mobilitu v smere pohybujúcich sa súčastí a takýmto istým spôsobom zlepšuje antitrecie charakteristiky oleja.
 
Účinok kovového kondicionéru je zjavná pri vysokých zaťaženiach motora (zníženie viskozity oleja ako výsledok vysokých teplôt, pomalá rýchlosť motora za určitých podmienok zaťaženia); zosilňuje mazací olejový film medzi súčasťami. Zosilnenie mazacej vrstvy je výsledkom viacvrstvovej formy štruktúry, ktorá pozostáva z adsorbovaných povrchovo aktívnych materiálov a nepolárnych olejových uhľovodíkov, na povrchu súčastí. Vytvorená vrstva má zosilnené anizotropné napätovo-deformačné vlastnosti v smere povrchu ku kompresii.
 
Kovový kondicionér zlepšuje antiryhovacie charakteristiky oleja pri super vysokých a extrémných zaťaženiach motorových súčastí ( kritická prevádzka motora v režimoch preťaženia). Vytvára chemisorptívnu a adsorptívnu viacvrstvovú štruktúru na povrchu súčastí. Tieto štruktúry predchádzajú poškriabaniu (zapekaním mikroskopických drsností na povrchu súčastí) priamym kontaktom súčastí.
 
Týmto spôsobom Atomic Metal Conditioner Highway:
za účinku revitalizantu, modifikuje trecie súčasti motora, vytvára ochranné krytie, kompenzuje kumulované opotrebenie a zvyšuje využitie motora;
za účinku 2D kĺzavého agenta a kovového kondicionéra, vytvára viacvrstvový ochranný systém pre motorové súčasti, ktorý leží v zredukovaní trecích strát a zlepšení proti opotrebovacích a proti ryhovacích charakteristikách oleja po celom rozsahu namáhania v prevádzke motora.
 
Charakteristika vrstvy:
Vzhľadom pripomína hladký, sklenný povrch. Po fyzikálnej stránke – je to kov, vystužený kovovými karbidmi a uhlíkom. Množstvo uhlíka dosahuje jeho maximálny stupeň na povrchu, transformovaný do podoby akoby diamantového filmu. V dôsledku revitalizácie je dosiahnuté takmer absolútne zosilnenie – garancia zvýšenia životnosti: super silná povrchová metalokeramická vrstva na relatívne mäkkom základe.
 
Hlavné znaky ochranného povrchu: 
Mikrotvrdosť – 650-750 kg/mm² (200-300 kg/mm² - bez revitalizantu)
Drsnosť – až do 0,06 micron, najvyšší stupeň hladkosti (0,9-2,1 micron – bez revitalizantu)
Vysoká odolnosť voči korózii (bez revitalizantu je táto odolnosť veľmi nízka)
 
Charakteristika mazacích vlastnosti oleja:
2D kĺzaví agent a kovový kondicionér zlepšujú mazacie vlastnosti oleja zjavných za podmienok hraníc a zloženia maziva, do sformovania mazacích vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami. Mazacie vrstvy pozostávajú z viacvrstvovej štruktúry, ktorá obsahuje fyzicky alebo chemicky adsorbované povrchovo aktívne materiály a nepolárne uhľovodíky motorového oleja.
 
Hlavné znaky mazacích vlastností*: 
Antitrecie vlastnosti - trecí koeficient 0,025 (0,160- bez zlúčeniny)
Antiopotrebovacie vlastnosti – priemer prvkov opotrebovania 0,18mm (bez zlúčeniny 0,3mm)
Antiryhovacie vlastnosti - zapekanie pri namáhaní 3350N (2050N bez zlúčeniny)
 
*Dáta a charakteristiky sú zbierané z trecieho testu oleja na stroji pri porovnaní s a bez zlúčeniny.
 
Odporúčaná aplikácia:
Pri každej výmene oleja
Ako preventívna zložka na bezpečnú ochranu pred opotrebením pri prekročení rýchlosti a preťažení motora v prevádzke;
Ako zložka na vylepšenie mazacích vlastností oleja na vytvorenie ochranných rezervných vlastnosti oleja pri záťažových a preťažených módoch prevádzky motora.
Pre udržanie najvyššieho stupňa možnej rezervy ochranných vlastností metalokeramického povrchu, vytvoreného po použití
1 Stage revitalizantu, Atomic Metal Conditioner Maximum (New Car – v novom aute).
 
Bezpečnostné opatrenia
Nie sú potrebné
 
Možnosti aplikácie
Všetky typy motorov: benzínové, LPG, naftové, biopalivo, vysoko výkonné, s priamym vstrekovaním, turbo motory, viacvalcové a iné motory
 
Aplikácia
Pretrepte obsah fľašky*. Nalejte do olejového plniaceho hrdla motora zohriateho na prevádzkovú teplotu. Nechajte motor nečinne na voľnobehu 3-5 min, potom prevádzkujte vozidlo ako obvykle. Proces revitalizácie bude kompletný po 1500km. Počas tejto periódy sa neodporúča vymieňať olej.
 
*Je odporúčané zohriať obsah fľašky pred aplikáciou na izbovú teplotu.
 
Poznámka. Produkt je kompatibilný so všetkými typmi motorových olejov (syntetických, polosyntetických, minerálnych) nemení ich viskozitu, fyzikálno-chemické a prevádzkové vlastnosti. Zložky nemenia viskozitu oleja (nieje to stenčovač) ,zlepšuje mazacie vlastnosti oleja. Zložky nemajú vplyv na iné prevádzkové vlastnosti.
Reakcia s ďalšími prísadami (aditíva)
Produkt je kompatibilný so všetkými bežnými typmi prísad do motorových olejov. Napriek sledu ďalších prísad aplikácie, výkonnosť Atomic Metal Conditioner Highway ostáva stále vysoká. 
 
Dávkovanie:
Atomic Metal Conditioner Highway (225ml) je aplikovaná do motora osobného auta a malých nákladných áut s olejovou kapacitou do 10 l.  Ak  je olejová kapacita 10-20 litrov (veľke nákladné autá), dávkovanie by malo byť zdvojnásobené.
 
Predávkovanie:
Vykonané testy ukázali, že zvýšenie koncentrácie Atomic Metal Conditioner Highway (na 3 krát) v mazive nepreukázalo výrazné zvýšenie účinnosti ; pokles v účinnosti tiež nebol preukázaný.
 
Pozor!
Opakované dávkovanie môže viesť k preplneniu objemu oleja v olejovom systéme (nad označenie maximálnej hodnoty) 
 
Výsledky po aplikácii:
Kompenzuje momenálne opotrebenie motora
Podporuje regeneračné vlastnosti liečených povrchov 
Obnovenie motorovej energie a akcelerácie 
Tvaruje efektívny ochranný systém súčiastok pred namáhaním a prehriatím
Zlepšuje mazacie vlastnosti oleja a jeho tribologické charakteristiky v jednotkách motora
Zvýšenie tlaku vo valcoch 
Zvýšenie olejového tlaku na nominálnu hodnotu
Redukcia hluku a vibrácií 
Zvyšuje využitie zdrojov v motore
 
Efektivita aplikácie:
Výsledky výkonových testov ukázali: vo všetkých prípadoch, kde bol použitý Atomic Metal Conditioner Highway, pozitívne zmeny v chode motora, došlo k odstráneniu opotrebenia a obnoveniu častí povrchovej geometrie. Zlepšenie vo výkone motora je očividné od prvých kilometrov(3-5) ,účinkom 2D kĺzavého agenta a kovového kondicionéra vodič cíti ľahkosť jazdy auta, akcelerácie a zmenu zvuku auta v rôznych prevádzkových módoch. Spotreba paliva býva pozorovateľná po najazdených 100 km. Účinok revitalizantu je v kompenzácii momentálneho opotrebenia počas celej štandardnej dĺžky prevádzky motora.
 
Účinnosť revitalizantu je overená TÜV certifikačným procesom (od Germ. Technischen Überwachungs-Verein – Združenie technickej inšpekcie). Tento certifikát potvrdzuje účinnosť produktu požiadavkám zákazníka.
 
Záruka:
Výrobca garantuje spoľahlivú ochranu pred opotrebením motora medzi výmenami oleja v štandardných prevádzkových módoch motora.
 
Prevádzka a servisovanie
Ako výsledkom aplikácie produktu je modifikácia trecích častí povrchovej vrstvy – čiastočná revitalizácia motora. Pre kompletný revitalizačný proces odporúčame použiť Atomic Metal Conditioner Maximum alebo revitalizačný gél 1 Stage. Už jedinou aplikáciou týchto produktov ochraňujete motor pred opotrebením na 100,000 km.
 
Dodatočné značenie
RF 5,5 - značí že motor je bezpečne ochránený pred okamžitým opotrebením.
RF100 - zabezečuje ochranu pred opotrebením na 100 000 km prevádzky.
RF( Revitalization Factor) – je index revitalizácie, indikátor účinnosti  obnovy a ochrany motora pred opotrebením
Xado Chemical group ponúka produkty pre revitalizáciu nasledujúcich dielov: prevodoviek (vrátane automatických), diferenciálov, posilňovačov riadenia, palivové zariadenia, atď.
Bezpečnostné opatrenia: S2: Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od detí. S24/25: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. S46: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal. S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia; riaďte sa špeciálnymi  inštrukciami / Material safety data sheet ( Bezpečnostný list) – je dostupný pre profesionálnych užívateľov na odkaze http://www.xadoslovakia.com/17-bezpenostne-karty-msds-card 
Skladovacie podmienky: Teplota rozsahu použitia  -40 ....+50°C. Doba použiteľnosti: zmes – 5 rokov   Revitalizant – neobmedzená 
Informácie o ďalších výrobkoch XADO Chemical group získate na www.xadoslovakia.com 
Vaše otázky uvítame na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.      
 
 

Hodnotenie

Hodnotenie zákazníkov:

Zatiaľ tu nie je žiadne hodnotenie.
Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli ohodnotiť.

KOŠÍK

Nákupný košík
Váš košík je prázdny

          

NAPÍŠTE NÁM

Mobil:

+421 907 383 222

E-mail:

Informácie o produktoch:

jozef.gazda@xadoslovakia.com

IČO: 

53591291