Prihlásenie


Úvod O XADO Revitalizácia

Revitalizácia

Revitalizácia – „prinášanie späť do života“

Slovo revitalizácia (Latin. vita – život) môže byť doslovne interpretované ako „prinášanie späť do života“. Objav fenoménu revitalizácie je založený na unikátnych fyzikálnych a chemických procesoch ako výsledok trenia, ktoré sa deje pod špecifickými podmienkami. V krátkosti, podstata fenoménu je takáto: keď mechanizmus pracuje, na trecích povrchoch vzniká tlak. Pod veľkým množstvom nadmernej tepelnej energie sa súčiastky ničia a opotrebúvajú. Avšak, ak unikátny stavebný materiál – revitalizant je pridaný do trecej plochy, zmení nadbytočnú energiu na novú vrstvu. Preto sú z trecej ničivej energie vytvorené pozitívne podmienky. Energia ničenia sa mení na energiu stvorenia!

Výsledky revitalizácie

Potenciál revitalizácie zmenil moderné chápanie vozidla, prácu mašinérie a opravy. Produkty XADO vytvorili vysoko technickú, a predsa veľmi jednoduchú metódu na obrátenie opotrebovania. Ako výsledok revitalizácie je na povrchu trecích párov vytvorený nový plášť – časť sa znova postaví a obnoví svoju geometriu. Nový plášť má unikátne vlastnosti: úžasnú odolnosť (mikrotvrdosť 650-750 kg/mm2), vysoká rezistencia voči korózii a veľmi hladký povrch (Ra až do 0.06 micron). Preto je súčiastka garantovaná vydržať 2-4 krát dlhšie po revitalizácii. Revitalizovaný mechanizmus vám bude zadlžený a bude pracovať naplno! Benefit revitalizácie je, že skončíte s mechanickým opravovaním, a bude fungovať lepšie než nové a vydrží dlhšie než by bolo bývalo bez nej!

- fotografia povrchu valca pred revitalizáciou

 - fotografia povrchu valca po revitalizácii

Výhody revitalizácie

Oprava a obnovenie prístrojov. Nový kovokeramický plášť je vytvorený z trecích párov; tieto častice sa zväčšujú na váhe a objeme a obnoví sa ich pôvodná geometria (najväčšie zväčšenie je do 1,5 mm!). Obnova sa odohráva počas normálnej mechanickej práce takže dokonalé zapadnutie trecích párov je dosiahnuté. Ako výsledok, kapacita pohonnej jednotky sa zvýši, presnosť práce mechanizmu sa zlepší a hluk a vibrácie sa zmenšia.

Šetrí materiály a vzniká významná redukcia v množstve opotrebovania mechanizmov. Po revitalizácii, nový plášť má unikátne vlastnosti: úžasnú odolnosť (mikrotvrdosť 650-750 kg/mm2), vysoká rezistencia voči korózii. Pomáha predchádzať ďalšej strate kovu, udržať ideálny povrch pre trenie a významne zvyšuje spoľahlivosť prístroja, predlžovať jeho životnosť.

Znižuje spotrebu paliva a energií. Ďalšia výhoda kovokeramického plášťa je abnormálne nízky faktor trenia (až do 30%) v šetrení energie.

Ekologická racionálnosť. Šetrenie energie a zdrojov je základ pre ochranu prostredia. Keď revitalizovaný mechanizmus pracuje, je tam významný pokles v uvoľňovaní škodlivých spaľovacích látok (CO, CH a NOx) do atmosféry.

Ako sa deje opotrebovanie

Pozrime sa na trecí povrch pod normálnymi prevádzkovými podmienkami. Môžeme vidieť jasné znaky opotrebovania. Ak sa pozriete bližšie: Vyznačená plocha je plocha abnormálnej plošnej aktivity. T majú atómy kovu nevykompenzovanú dvojitú väzbu: také atómy môžu byť ľahko „uchopené“, „uvoľnené“ a „odtrhnuté“ preč z materiálu zvyšujúcim sa tlakom.  

Predstavte si strom na kraji prudkého svahu. Pôda sa zvetráva pod vplyvom vetra a vody sa korene stromu stanú nechránené. Spojenie medzi stromom a pôdou sa stane veľmi slabé a silný vietor môže strom ľahko vytrhnúť. Ten istý proces sa deje s kovovým povrchom, keď sa opotrebováva. Atómy sa ľahko odtrhnú a deštrukcia povrchu začína. Ba čo viac, celé skupiny atómov sa môžu odtrhnúť pri extrémnej záťaži. Toto má za následok katastrofálne opotrebovanie.

 

Revitalizovaný povrch

Kov môže byť obnovený!

S objavom revitalizácie, vedci zistili, že je možné obrátiť proces opotrebovávania, ochrániť a obnoviť opotrebovaný povrch! Ukázalo sa, že je možné vytvoriť podmienky, kde častica môže získať nový ochranný plášť s vysokými anti-opotrebovacími vlastnosťami. Na vytvorenie takých podmienok by mala byť na plochu trenia umiestnená špeciálne syntetizovaná látka – revitalizant. Obsahuje konštrukčný materiál pre nový povrch a unikátny energetický aktivátor, ktorý umožní vytvorenie nového kovo-keramického plášťa z nadmernej treciej energie.

Proces obnovenia

Revitalizácia sa začína na miestach nadmerného tlaku (oblasti maximálnej opotrebovanosti). Toto je miesto, ktoré má dostatočné množstvo nadmernej energie na začatie nového procesu a atómy kovu majú najväčšie množstvo voľných (nevykompenzovaných) väzieb (1). Tieto väzby, ako magnety, sa uchopia a udržia konštrukciu materiálu – revitalizanta. Ako začína tlak, energetický aktivátor zbiera nadmernú tepelnú energiu a usmerňuje ju na budovanie ochrannej vrstvy. Teda nový plášť je vytvorený na vrchu starého povrchu (2,3).

  

Niekoľko minút po začatí revitalizácie sa kovokeramická záplata objaví na mieste škrabanca. Oblasť abnormálnej aktivity zmizne. Energetické procesy sa stabilizujú a rast plášťa sa zastaví (4). Súčasne sa deje spoločná difúzia dvoch látok (kovu a kovokeramiky), čo dokončí formáciu nového plášťa, zatmelí ho a odstráni defekt raz a navždy. Časom sa nový plášť stane viac a viac spoľahlivý.

 - Elektronický obrázok priečnej sekcie dosiahnutej cermetovej vrstvy po revitalizácii.Obrázok je vlastníctvom chemického koncernu XADO.

 - táto vrstva je široká dvanásť mikrometrov

Nové možnosti s atómovým revitalizantom

Fenomén revitalizácie sa stal technologickým prielomom v udržiavaní modernej výbavy. Vynález atómového revitalizantu nám ukazuje nový pohľad na potenciál motorového oleja a súčasne robí proces revitalizácie permanentne dostupný. Obrázok ukazuje trecí povrch pri používaní XADO atómového oleja, ktorý obsahuje atómový revitalizant. Kovokeramický plášť môže byť ľahko pozorovaný.

 

- Výsledky ferografickej analýzy motorového oleja počas revitalizácie (zníženie množstva častíc opotrebovaného kovu v oleji).

Pole využiteľnosti revitalizantov

Priemyselné vybavenie: kompresory rôznych typov, priemyselné reduktory a prevodovky, hydraulické systémy (olejové pumpy akéhokoľvek typu), nosiče trenia a valenia, otvorené mechanizmy ozubených kolies, mašinové nástroje a vybavenie, pecové kladivá, tlačiarne, digestory a ventilátory, kopírky, elektrické motory a generátory, spaľovacie motory, palivové systémy a ďalšie priemyselné vybavenie.

Doprava: dieselové aj benzínové spaľovacie motory všetkých typov a značiek, turbínové motory, prevodovky všetkých typov, nosiče trenia, hydraulické a palivové systémy.

Domáce spotrebiče: motory, motorové píly, kosačky, elektrické vŕtačky, umývacie prístroje, ventilátory, zámky, pánty atď.

Športy a zbrane: akékoľvek športové vybavenie a prístroje, všetky strelné zbrane, atď.

          

NAPÍŠTE NÁM

Mobil:

+421 907 383 222

E-mail:

Informácie o produktoch:

jozef.gazda@xadoslovakia.com

IČO: 

53591291